سرین در گیاهان: بیوسنتز، متابولیزم و نقش‌ها

Serine in plants: biosynthesis, metabolism, and functions

سرین در گیاهان: بیوسنتز، متابولیزم و نقش‌ها

Roc Ros، Jesus Munoz-Bertomeu و Stephan Krueger

اصل مقاله‌ی انگلیسی: دانلود رایگان

همین مقاله در پایگاه اطلاعاتی ScienceDirect: مشاهده کنید


نتیجه‌گیری و نگاهی به آینده

پیشرفت‌های اخیر در توصیف وظایف مسیرهای بیوسنتز L-سرین نشان می‌دهند که بیوسنتز L-سرین از مسیر گلیکولات و انتقال متعاقب آن از طریق آوند آبکش آن قدر کافی نیست که نیازهای تمام یاخته‌ها را برآورده کند. مسیر فسفریله‌شده‌ی بیوسنتز L-سرین برای متابولیزم و نمو گیاه ضروری است، احتمالاً به این دلیل که این مسیر L-سرین را برای انواع ویژه‌ای از یاخته‌ها (مانند یاخته‌های تاپتوم بساک  یا یاخته‌های مریستمی) فراهم می‌سازد. مسیر فسفریله‌شده‌ی بیوسنتز L-سرین یک مسیر مرکزی بوده که در متابولیزم کربن و نیتروژن شرکت می‌کند و ممکن است یکی از پیوندهای نادیده‌گرفته‌شده‌ی متابولیزم در ارتباط با نمو گیاهان، همانند آنچه که در حیوانات مشاهده شده است، باشد. پژوهش‌های دیگری برای تعیین مشارکت دقیق هر کدام از مسیرهای بیوسنتز L-سرین در گونه‌ها و روش‌های متابولیزمی مختلف (مانند گیاهان C4 که در آن‌ها به دلیل میزان پایین تنفس نوری، مسیر گلیکولات محدود می‌شود و در نتیجه وظیفه‌ی مسیر فسفریله‌شده‌ی بیوسنتز L-سرین ممکن است نسبت به گیاهان C3 اهمیت بیشتری داشته باشد، یا در شرایط محیطی متفاوت) مورد نیاز است. هماهنگی و اتصال پیوندهای بین مسیرهای مختلف نیز نیازمند پژوهش‌های تکمیلی است. به‌طور ویژه چگونه تنفس نوری و مسیر فسفریله‌شده‌ی بیوسنتز L-سرین با هم برهمکنش داشته و هم‌ایستایی L-سرین را در گیاهان تنظیم می‌کنند، چگونه شرایط محیطی تغییرپذیر این برهمکنش‌ها را متأثر می‌کند و عواقب دقیق این‌ها برای گیاهان همگی مسایلی هستند که در آینده‌ی نزدیک بایستی به آن‌ها پاسخ داد.


قوانین

لطفاً ابتدا اصل مقاله را دانلود و سپس بخشی از ترجمه‌ی متن که در بالا آورده شده را به دقت مطالعه کنید. پس از انتخاب دقیق، هزینه‌ی آن را پرداخت نمایید. لطفاً فقط یک بار پرداخت کنید. چنانجه در مسیر خرید با مشکل روبرو شدید، به a l e m a r d a n @ g m a i l . c o m ایمیل بزنید، یا به شماره‌ی 0916,841,6830 پیامک بفرستید.

خرید فایل به صورت ورد (docx)

کلیک جهت خرید فایل، نشان‌دهنده‌ی پذیرش قوانین و مقررات سایت از سوی شما است.

خرید فایل به صورت pdf (غیرقابل ویرایش)

کلیک جهت خرید فایل، نشان‌دهنده‌ی پذیرش قوانین و مقررات سایت از سوی شما است.

One thought on “سرین در گیاهان: بیوسنتز، متابولیزم و نقش‌ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *